Idara

Idara ya Usanifu na Utafiti
Objective To undertake and provide expertise on planning, design, research and promotion of appropriate technologies on irrigation and drainage. Functions (i) To support identification of irrigation potential areas and undertake feasibility studies, designs and investment plans for medium,...
Madhumuni Kutoa Utaalamu na Huduma ya usimamizi wa rasilimali watu na masuala ya utawala kwa Tume. Idara hii itafanya kazi zifuatazo:- (i) Kutoa mapendekezo ya kimkakati kwa uongozi wa Tume juu masuala ya Utawala na usimamizi wa Rasilimali Watu kwa mfano ajira, mafunzo, kupandishwa vyeo, ku...
Objective To provide expertise and services on construction, supervision and maintenance of irrigation and drainage infrastructure. Functions (i) To oversee quality control of irrigation and drainage infrastructure; (ii) To supervise construction and rehabilitation of irrigation and drai...
Madhumuni: Kuhamashisha matumizi ya umwagiliaji na matupio na kutoa usaidizi kwa wadau. Majukumu ya Idara ni: (i) Kuhamasiha matumizi ya fursa za uwekezaji zilizopo, utoaji huduma,utekelezaji wa shughuli za umwagiliaji na matupio; (ii) Kuwezesha uanzishaji na uimarishaji wa vyama vya wam...
Madhumuni Kutoa utaalamu na huduma katika mipango, bajeti, ufuatiliaji na tathmini. Idara hii itafanya kazi zifuatazo:- (i) Kuratibu utayarishaji na utekelezaji wa mipango na bajeti ya Tume; (ii) Kuhamasisha na kuwezesha utoaji huduma kwa sekta binafsi; (iii) Kutayarisha mchango wa of...